Thursday, 24 December 2009

ILMU QIRAAT


Bismillahirrahmanirrahiim.. Ana pernah berniat sebelum membuat blog ini pada mulanya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang ilmu qiraat yang ana ceburi sehingga kini. Alhamdulillah, dapat juga ana update blog ini dengan fikrah yang baru. Yang mana ana sudah lama ingin kongsikan bersama kalian. Ana minta maaf banyak-banyak kerana sudah lama tidak update blog ini. Maklumlah ana baru tahun satu di Mesir, timetable full sangat.

PENDAHULUAN
Ilmu pengajian qiraat adalah satu-satunya ilmu yang terpenting bagi mereka yang mempelajari dan membahas kandungan al-Qur’an dan menghafalnya. Al-Qiraat diberi keutamaan kerana ianya secara langsung membahaskan perkara-perkara yang ada kaitan dengan kalamullah. Dengan itu ilmu tersebut kita akan dapat merasai mu’jizat al-Qur’an dari segi huruf dan lafaz yang baik dengan memahami didalam bahasa Arab yang indah. Sehingga tidak boleh ditandingi oleh sasterawan-sasterawan Arab ketika itu dan di masa kini.

Ilmu qiraat merupakan asas-asas yang terlalu penting bagi ulama’ terdahulu di dalam kajian dan penyelidikan mereka untuk memahami al-Quran. Pada masa kini ilmu al-Qur’an dan qiraat sudah mula diminati oleh masyarakat Islam, yang pada mulanya kurang diminati kerana mereka menyangka ianya tidak memberi hasil yang lumayan dan jarang diketengahkan. Mengikut sejarah perkembangan ilmu al-Qur’an dan kemasukan ilmu qiraat ke Malaysia telah berlaku pada awal 70-an. Kemasukan ilmu ini telah dibawa oleh pelajar-pelajar yang pulang dari Mekah al-Mukarramah. Tidak dinafikan bahawa sebelum itu telah wujud ilmu qiraat di Malaysia, tetapi hanya sebilangan kecil sahaja bukan secara meluas. Sehingga sesiapa yang membaca qiraat ketika itu dianggap salah kerana orang ramai tidak ada pendedahan dan motivasi mengenai ilmu qiraat.

Pembangunan dan perkembangan ilmu al-Qur’an dan qiraat pada masa kini telah mendorong pihak kerajaan untuk membuka dan membina pusat-pusat pengajian al-Qur’an dan Maahad Tahfiz al-Qur’an di seluruh Malaysia. Selain itu, kewujudan pusat-pusat pengajian swasta yang tumbuh bagaikan cendawan serta turut menyokong perkembangan ilmu al-Qur’an. Selepas terdirinya Pusat Pengajian al-Qur’an di Pusat Islam Kuala Lumpur, ilmu qiraat mula berkembang di Malaysia. Dengan perkembangan tersebut, telah memberi peluang kepada orang ramai menampilkan diri untuk mengenali dan mempelajari ilmu qiraat ini.

TAKRIF QIRAAT DARI SEGI BAHASA DAN ISTILAH
1.1 BAHASA
Takrif qiraat dari segi bahasa merangkumi dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah qiraat didatangkan dengan maksud bacaan iaitu himpunan huruf dan kalimah-kalimah yang sempurna. Qiraat pada asalnya dari kata terbitan iaitu qaraa (قرأ), qiraah (قراءة) dan qur’anan (قرآنا) atas wazan fu’lan (فعلان) seperti ‘ghufran’, ‘syukran’ dan lain-lain lagi. Perkataan Qiraat itu berbentuk masdar dengan isim maf’ul iaitu maqru’ (dibaca). Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kalian boleh rujuk dalam kitab Nafhaat min Ulum Al-Qur’an yang dikarang oleh Mohd Ahmad Ma’bad. Firman Allah S.W.T. di dalam surah Al-Qiyaamah, 29:17-18.
Maksudnya:
“Sesungguhnya Kami-lah yang berkuasa mengumpulkan al-Qur’an itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu). Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya (kepadamu dengan perantaraan jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu.”

Pendapat yang kedua, qiraat jama’ atau himpunan dari perkataan qiraah (قراءة) ; dari perkataan asal qaraa (قرأ), bagi pendapat salaf pula menjelaskan lafaz qiraah dalam nas al-Quran yang sempurna untuk memberi keterangan tentang kehilangan al-Qura’ (القرّاء). Qiraah dalam bahasa ialah jama’ atau himpunan, setiap sesuatu himpunannya adalah qiraah ; dinamakan al-Qur’an kerana himpunan yang merangkumi ayat-ayat yang berbentuk cerita, perintah, larangan, perjanjian dan sebagainya dalam sebahagian surah-surah di dalam al-Qur’an. Boleh Lihat Mohd. al-Habsy, Al-Qiraat Al-Mutawattirah, (Damsyik, Darul Fikr: Cetakan pertama, 1999), m/s 32.

Menurut Dr. Syi’yan Muhammad Ismail dalam kitabnya Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha pula, qiraat adalah jama’ kepada kalimah qaraa (قرأ), iaitu pada asal adalah masdar qa raa (قرأ). pendapat yang lain, qaraa fulan (قرأ) ( baca si fulan), yaqra’u (يقرأ) iaitu dia baca dan qiraah (قراءة) iaitu bacaan. Daripada pengertian-pengertian yang telah disebutkan tadi, dapatlah disimpulkan bahawa qiraat dari segi bahasa membawa maksud ‘bacaan-bacaan’ yang berasal dari kata terbitan qaraa (قرأ), qiraah (قراءة) dan qur’anan (قرآنا).

1.2 ISTILAH

Takrif qiraat dari segi istilah mempunyai beberapa maksud antaranya ialah menurut Abdul Fattah Al-Qodi dalam penulisannya, Al-Budur Az-Zaahirah. Qiraat ialah ilmu yang membincangkan tentang kalimah-kalimah al-Qur’an dan keadaan kalimah tersebut seperti panjang, pendek dan sebagainya. Bagi pendapat Ustaz Hj. Mohd Nazri Abdullah, qiraat ialah salah satu ilmu dari cabang-cabang ilmu yang ada hubungan dengan al-Qur’an yang sewajarnya diberi perhatian yang serius. Semenjak penurunan wahyu yang merupakan satu-satunya sumber pengambilan qiraat hingga kini yang sentiasa dijaga, dipelajari, disuburkan dan diperkembangkan oleh ulama’ yang silih berganti.

Manakala daripada sumber lain pula, ilmu qiraat merupakan semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan al-Qur’an dan hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Proses pengajian dan pembelajaran ilmu qiraat ini mestilah diambil daripada guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah S.A.W. kerana al-Qur’an dan qiraat merupakan sunnah muttaba’. Menurut Syi’yan Muhammad Ismail dalam Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha, qiraat ialah suatu ilmu yang membincangkan tentang kalimah-kalimah al-Qur’an yang khilaf dan keadaan kalimah-kalimah tersebut.

Oleh yang demikian, secara purata qiraat dari segi istilah membawa maksud suatu cabang ilmu yang membincangkan tentang perbezaan bacaan al-Qur’an antara imam-imam Qura’.


PERBEZAAN ISTILAH QUR’AN DAN QIRAAT
2.1 QUR’AN

Al-Qur’an ialah kalam Allah yang merupakan mu’jizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. di dalam bahasa Arab melalui Jibril A.S., selama 23 tahun iaitu 10 tahun di Mekah al-Mukarramah dan 13 tahun di Madinah al-Munawwarah disusun di dalam mushaf yang bermula daripada surah al-Fatihah sehingga berakhir dengan surah an-Nas dan telah diriwayatkan secara mutawaatir serta membaca setiap hurufnya adalah dikira sebagai satu ibadah. Sila rujuk Syi’yan Muhammad Ismail, Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Qur’an.

2.2 QIRAAT

Seperti mana yang telah disebutkan di atas tadi, al-Qiraat ialah suatu ilmu untuk mengetahui cara membaca kalimah-kalimah al-Qur’an tentang kekhilafan pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf al-Qur’an dan membincangkan bagaimana sebutannya dari lafaz-lafaz yang ringan, berat dan sebagainya.

2.3 PERHUBUNGAN QUR’AN DAN QIRAAT

Sebagaimana al-Quran, begitu juga dengan qiraat. Ia diturunkan dengan lafaz dan nasnya. Ia diturunkan oleh Allah S.W.T ke atas Rasulullah S.A.W. dan disampaikan kepada kita beserta dengan cara-cara membacanya bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril A.S.. Manakala, perbezaan bacaan menurut rawi-rawi adalah bersandarkan kepada sanad yang sahih yang sampai kepada Rasulullah S.A.W..

Menurut pendapat imam Badruddin Az-Zarkasyi di dalam kitab al-Burhan al-Qur’an dan al-Qiraat adalah dua hakikat yang berbeza. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi mu’jizat penerangan, sedangkan qiraat pula adalah perbezaan dari segi lafaz sebutan wahyu dan bagaimana cara membaca. Ia mestilah diambil secara talaqi dan musyafahah. Pendapat ini disokong oleh sesetengah ulama’ seperti al-Qastilaani dan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Ad-Dimyaati. Lihat, Syi’yan Muhammad Ismail, Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha, (Mesir, Darul Salam: Cetakan kedua, 1999), m/s: 21.

Bagi pendapat Doktor Muhammad Salim Muhaisin dalam penulisannya iaitu Rihab Al-Qur’an Al-Karim, al-Qur’an dan qiraat itu adalah dua hakikat yang satu. Ini dilihat berdasarkan kepada pengertian al-Qur’an dan qiraat yang sama dari pengambilan masdar juga. Tetapi bagi pendapat Ustaz Mohd Rahim Jusoh dalam Pengenalan Ilmu Qiraat, yang menyatakan adanya perbezaan di antara al-Qur’an dan qiraat adalah kurang tepat. Kerana sebenarnya, al-Qur’an dan qiraat adalah wahyu yang dikombinasikan menjadi satu. Walau bagaimanapun ada juga perbezaannya iaitu dari segi umum dan segi khusus. Al-Qur’an merupakan suatu yang umum, manakala qiraat adalah khusus. Namun begitu, ia adalah perkara yang satu. Walaupun pada peringkat awal wahyu diturunkan pada satu huruf sahaja dan diikuti beberapa huruf yang lain sehingga wafatnya Rasulullah S.A.W..

2 comments:

  1. Assalamu alaikum wr wb.
    Perkenalkan saya Ridho dari Indonesia, tinggal di jakarta. Saya masih belajar agama, sejak kecil sekolah di pendidikan umum. Sekarang mencoba menghafal Alquran, sudah dapat 2 juz (juz 29 dan 30). Saya tertarik dengan Qiraat, dan ingin mengoleksi mushaf Quraan selain qiraat Hafs yang kita kenal. Apakah Anda punya mushaf tersebut, nanti saya ganti biayanya? rido95@gmail.com

    ReplyDelete
  2. Assalamu alaikum wr wb

    Saya faizah, Pelajar oum batu pahat mohon share untuk dijadikan bahan rujukan assigment. t kasih sis.

    ReplyDelete